AVÍS LEGAL

Dades Empresa

Eternum Events Agency, S.C.P.
C.I.F: J25828237
Domicili Clot dels Monges, 4 – 2ª Lleida CP. 25007, Lleida.
Telèfon: 697 258 199 · 659 448 044
E-mail: hola@eternumevents.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals que es descriuen en aquest apartat.

Utilització del Lloc web

El lloc web és ofert amb finalitats informatives sobre els serveis oferts per Eternum Events Agency, S.C.P. , la qual podrà deixar de prestar els serveis oferts en aquest lloc web sense prèvia comunicació amb l’usuari, la qual cosa no comportarà cap obligació legal amb el mateix o amb tercers.

Vincles a Tercers

En el cas de vincles a llocs de tercers, l’usuari passarà a estar regit per les Condicions Generals/ Avís Legal del nou lloc. Eternum Events Agency, S.C.P. no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ús de tals llocs.

Exclusió de garanties i responsabilitat:

Eternum Events Agency, S.C.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts dels textos publicats, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Així mateix, encara que s’intenta en la mesura del possible mantenir la informació actualitzada, Eternum Events Agency, S.C.P. no pot garantir l’exactitud de la informació que ofereix en aquest lloc web, que pot estar incompleta o contenir errors, hagut de principalment a la ràpida evolució de la normativa de referència.

Drets d’Autor (Propietat intel·lectual i industrial)

Tots els textos i imatges continguts en el lloc web de Eternum Events Agency, S.C.P. posseeixen drets d’autor i no poden ser reproduïts sense autorització per escrit dels seus propietaris legals.
Privadesa
La informació que els usuaris proporcionin a Eternum Events Agency, S.C.P. a través dels formularis i/o adreces de correu d’aquest lloc web, s’utilitza per contestar a les seves consultes, procedir a la seva inscripció en els diferents cursos i remetre’ls informació. Per a més informació sobre el tractament de dades en aquesta Web, consulti la nostra Política de Privadesa.

Legislació

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació a les mateixes, tant Eternum Events Agency, S.C.P. com els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals que resultin legalment competents.

Modificacions de l’Avís legal

Eternum Events Agency, S.C.P. podrà modificar l’apartat Avís legal quan ho consideri pertinent. L’usuari haurà de revisar el seu contingut en cada visita, ja que els mateixos poden ser modificats sense previ avís. Així mateix, comprèn i accepta totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el present document. És de la sencera responsabilitat de l’usuari revisar els termes recollits en aquest apartat.

Condicions de contractació de serveis

Les presents condicions de contractació són aplicables a la contractació dels serveis oferts per Eternum Events Agency, S.C.P. a través de la seva pàgina Web https://www.eternumevents.com/.
Es denomina “Client” als destinataris dels serveis oferts a la Web i que es descriuen en aquest apartat. El Client, pel fet de la contractació, accepta tots els termes i condicions recollits en aquest apartat, i declara conèixer i acceptar la informació de l’avís legal i de la política de privadesa.
En aquest apartat es descriuen les condicions generals aplicables a la contractació de tots els serveis oferts a la Web, especificant-se en el contracte de cadascun d’ells les seves condicions particulars.

Desistiment

El client podrà desistir del servei contractat, sense necessitat de justificació, en un termini màxim de 14 dies naturals des de l’endemà al de la realització de la contractació del servei. Per exercir el desistiment el client haurà de comunicar-ho de forma fefaent a Eternum Events Agency, S.C.P. , mitjançant carta postal a la següent adreça Clot dels Monges, 4 – 2ª o mitjançant i- mail dirigit a hola@eternumevents.com. Pot utilitzar el següent formulari, encara que el seu ús no és obligatori. Les quantitats abonades li seran retornades sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir del contracte. S’efectuarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la contractació, tret que hagi disposat expressament el contrari

Drets d’autor

L’ús dels continguts i materials facilitats en l’àmbit del servei que contracta el client està limitat només al client que ho ha adquirit, no estant permès el difondre o compartir els continguts d’aquests serveis.
Els continguts dels serveis i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, posseeixen drets d’autor i no poden ser reproduïts ni compartits sense autorització per escrit dels seus propietaris legals, podent en cas contrari exercitar les accions legals corresponents

Modificació de les presents condicions

Eternum Events Agency, S.C.P. podrà modificar les presents condicions pel que es recomana la lectura de les mateixes al client en cada procés de compra. Les modificacions no tindran efectes retroactius en les contractacions ja realitzades.

Legislació aplicable

Les presents condicions de contractació es regiran per la legislació espanyola.

Política de Privacidad

El lloc web https://www.eternumevents.com/ és titularitat de Eternum Events Agency, S.C.P. , amb CIF J25828237 i domicili en Clot dels Monges, 4 – 2ª Lleida CP. 25007, Lleida.

D’acord amb la legislació vigent, Eternum EventsAgency, S.C.P. ha inscrit els seus fitxers en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en el RD 1720/ 2007 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la EL 15/99 de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades personals que ens faciliti mitjançant el formulari “contacto”, passaran a formar part dels nostres fitxers amb la finalitat de respondre les qüestions que ens plantegi i posar-se en contacte amb vostè.

Les dades de caràcter personal que ens remeti a través del formulari “inscriu-te” formaran part dels nostres fitxers amb la finalitat de procedir a la seva inscripció en el curs triat, facilitar-li els serveis contractats, facturació i cobrament dels mateixos, portar el seguiment de l’alumne i mantenir la comunicació necessària amb ell.

En tots els casos en què ens faciliti les seves dades a través de qualsevol dels formularis o adreces de correu electrònic d’aquesta Web els mateixos seran utilitzats per remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, informació sobre activitats i serveis propis que puguin ser del seu interès, tot la qual cosa accepta expressament amb la remissió del formulari i/ o el correu. Si en algun moment no desitja seguir rebent informació de la nostra empresa, enviï un correu a hola@eternumevents.com amb l’assumpte “baixa comunicacions” a l’adreça en la qual vol deixar de rebre els nostres correus promocionals. Les seves dades no seran facilitats a tercers, excepte en els supòsits en què sigui necessari per al compliment de la relació establerta i/o quan estigui previst legalment.

En aquesta Web existeixen enllaços als perfils en xarxes socials en els quals té presència EternumEvents Agency, S.C.P. Si decideix seguir-nos a través de qualsevol xarxa social en la qual l’Acadèmia tingui perfil o pàgina, li informem que gestionarem les comunicacions mitjançant les mateixes d’acord amb els termes i condicions de cada xarxa social i que tractarem les seves dades per gestionar la llista de persones interessades en les activitats i notícies de l’Empresa que es facilitin a través de cada xarxa social. Aquesta informació sempre la rebrà a través de la xarxa social en qüestió i mentre sigui seguidor de la EternumEvents Agency, S.C.P. en la mateixa. Cadascuna d’aquestes xarxes socials compta amb uns termes i condicions propis i són entitats alienes a l’empresa.

Eternum Events Agency, S.C.P. es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa per motius d’adaptació a la legislació vigent, o similars, per la qual cosa es recomana a l’usuari d’aquest lloc web la revisió periòdica d’aquest apartat, ja que l’ús del Web per part de l’usuari s’entendrà com a acceptació de la política de privadesa vigent en aquest moment. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, juntament amb fotocòpia de document que acrediti la seva identitat davant el responsable (Eternum Events Agency, S.C.P. ) en la següent adreça: Clot dels Monges, 4 – 2ª Lleida CP. 25007, Lleida.

LLEIDA
Clot de les Monges, 4, 2º
25007 Lleida

MADRID
Sierra de Pajarejo, 5 Edificio B. Primero A 28023 Madrid

MÁLAGA
Edificio Marbella del Este. Mar Arbolada, 2. Oficina 2127 29604 Marbella (Málaga)

 

697 258 199 ·  659 448 044

hola@eternumevents.com

Clot de les Monges, 4 - 2ª · 25007 Lleida

hola@eternumevents.com

Visita el nostre blog

Pin It on Pinterest