Els Team Building i Family Day son unes activitats empresarials que fomenten la cohesió i la col·laboració entre els membres d’un equip. Pot incloure jocs, reptes i tallers per millorar les habilitats de comunicació i treball en grup. Aquesta jornada reforça els llaços entre els companys i crea un ambient relaxat i agradable.